Yong Ren – expert i TKM(Traditionell Kinesisk Medicin)

Yong Ren är en professionell akupunktör med mer än 30 års erfarenhet. Han ärvde sin familjs traditionella kinesiska medicintradition och har en rik teoretisk grund och vältränade färdigheter. Han är Medlem i Svenska Akupunkturförbundet och medlem i Peking Bochang Promotion Center för Handledande Medicin.

 

Yongs Familjehistoria

Yong Ren and his teammates

Yong Ren med sina kollegor

Yong Ren är den tredje generationens utövare av kinesisk medicin i familjen. Hans morfar Bicheng CHEN är en berömd kinesisk läkare i lokalområdet. Hans mor Jiying Chen är också en mycket anmärkningsvärd kinesisk läkare i Peking. Efter pensioneringen blev hon inbjuden till England för att fortsätta arbeta som kinesisk läkare.

Lite Historia Om Yong Ren

Plack från Yongs morfarsklinik

Plack från Yongs morfarsklinik

 När Yong var mycket ung fick han bra utbildning i kinesisk medicin från sin morfar och mor i familjen. Från 1988 studerade Yong akupunktur och TuiNa massage vid Beijing Bailie University. Efter detta, arbetade han på Peking Vänskap Sjukhuset och Peking Jiangong Sjukhuset. 2009 flyttade han till Sverige och arbetade i familjens kinesiska medicinska klinik med sin syster.

Yong Och Qigong

Yongs mor, Jiying Chen

Yong började öva Qigong 2004 och integrerade Qigong i massagen. Efter det lärde han sig Qigongmassage från Han Dong, en kinesisk mästare av Qigongmassage och forskare vid National Nanoscience Center. Sedan blev han medlem i Peking Bochang Promotion Center för Handledande Medicin.

Besök oss

KONTAKT

Tel: 0722780860
E-post: info@yongskinesiskamedicin.se

ADRESS

Odinsgatan 20C,
41103, Göteborg

LÄNKAR

FAQ

Blog

Följ Oss

VI TAR EMOT