Qi, Qigong, Qigong Massage och Tui Na Massage

Sammanfattningsvis är Qigong en övningsteknik som fokuserar på att kultivera och balansera livsenergi (qi: 气).

Qigong Massage är en terapeutisk behandlingsmetod som kombinerar qigong med TuiNa massage för att behandla och läka med hjälp av "qi."

Tui Na Massage är en traditionell kinesisk massageform som använder olika tekniker för att främja hälsa och behandla sjukdomar genom manuell manipulation av kroppen. Alla dessa begrepp har sina rötter i traditionell kinesisk medicin och strävar efter att främja välbefinnande och hälsa på olika sätt.

 

qigong - ancient man sitting posture

Vad är "Qigong"?

Qigong (uttalad chee-gong) har en långvarig närvaro i den kinesiska kulturen och har existerat i över 2300 år. Det är en kinesisk tränings- och läkningsteknik som involverar meditation, kontrollerad andning och rörelseövningar.

Det finns ingen direkt översättning för ordet "Qigong". "Qigong" består av två kinesiska tecken, "Qi" och "Gong". För att förstå Qigong måste vi först förstå betydelsen av "Qi" (气 eller 炁) och "Gong" (功).

Qi

I den kinesiska kulturen betraktas "Qi" som något som omger oss. Detta "något" tolkas mest sannolikt som livskraft eller energi, nödvändigt för att närma livet. Qi är avgörande för människors överlevnad och växternas existens. Det är en beståndsdel i det kompletta universum och associeras med energi.

Qi-konceptet i TKM

Ett grundläggande begrepp inom traditionell kinesisk medicin är "qi", den primära energin för livslånga aktiviteter. "Qi" finns i blodet, kan cirkulera utanför blodkärlen och koncentreras i akupunkter. Det näringssätter huden och benen, möjliggör vävnads- och organreparation och står emot yttre hot mot hälsan.

Inom TKM fokuseras på att reglera "qi" i akupunkter, även kallade "qi"-punkter. Dessutom genereras "qi" i akupunkturpunkterna av meridianer, som i sin tur skapas av de inre organen. Genom maten i mjälten och magen, samt syre från lungorna, uppstår "qi" i de inre organen.

För att uppnå balans och harmoni reglerar akupunktur meridianerna och de inre organen genom att justera "qi" i akupunkturpunkterna. Å andra sidan reglerar kinesisk örtmedicin "qi" i de inre organen för att nå samma mål.

Intressant nog kan Qigong-massage användas för att simultant justera "qi" i akupunkturpunkter och inre organ, vilket hjälper till att balansera yin och yang i kroppen. Denna holistiska syn på "qi" och dess roll i kroppen har gett upphov till olika metoder inom traditionell kinesisk medicin.

Gong

Å andra sidan innebär "Gong" förmåga eller färdighet. Gong kan också översättas som extraordinär prestation, arbete eller träning. Qigong översätts ibland som "vital energiodling" eller "bemästra din energi." Genom att praktisera Qigong tränar du din livsenergi. Därför kan Qigong förstås som att du har en viss skicklighet i att använda denna livskraft.

Modern Qigong och TKM

I dagens Kina har Qigong utvecklats som en av de fem huvudmetoderna inom traditionell kinesisk medicin, med målet att förebygga och behandla sjukdomar.

Över hela världen praktiseras många former av Qigong. Vissa inkluderar andning och meditation för att främja andlighet och hälsa, medan andra, som Health Qigong och Tai Chi, är mer kraftfulla. Beroende på individuella mål och preferenser finns en bred variation av Qigong-stilar att utforska.

En image of qigong ba duan jin postures

Besök oss

KONTAKT

Tel: +46 72 2780 860
E-post: info@yongskinesiskamedicin.se

ADRESS

Yongs Kinesiska Medicincentrum
Odinsgatan 20C,
41103, Göteborg

LÄNKAR

FAQ

Blog

Följ Oss

VI TAR EMOT