Qi, Qigong, Qigong Massage och Tui Na Massage

Sammanfattningsvis är qigong en övningsteknik som fokuserar på att kultivera och balansera livsenergi (qi). Qigong massage är en terapeutisk behandlingsmetod som kombinerar qigong med TuiNa massage för att behandla och läka med hjälp av "qi." TuiNa massage är en traditionell kinesisk massageform som använder olika tekniker för att främja hälsa och behandla sjukdomar genom manuell manipulation av kroppen. Alla dessa begrepp har sina rötter i traditionell kinesisk medicin och strävar efter att främja välbefinnande och hälsa på olika sätt.

Vad är "Qi"

Karaktären "Qi" utgör den första delen av Qigong och är ett svårt ord att översätta. Qi är ett koncept från traditionell kinesisk kultur och grovt betyder vital energi, information, andetag eller anda. Det är den livsenergi eller kraft som människor och alla varelser har. Enligt kinesisk medicin utgör Qi den första skyddslinjen för människokroppen. Den koncentreras i kroppen för att skydda organen och distribueras på hudytan för att förhindra invasion av yttre patogener och undvika sjukdomar.

Qi koncept

Ett av de grundläggande koncepten i traditionell kinesisk medicin är "qi". Det är också den viktigaste energin för livslånga aktiviteter. "Qi" är närvarande i blodet, kan löpa utanför blodkärlen och koncentreras i akupunkter. Det ger näring åt huden och benen samt möjliggör reparation av vävnader och organ, och motstår yttre hot mot hälsan.

När vi undersöker TKM-metoderna ser vi att de fokuserar på att reglera "qi" i akupunkter, vilka även kallas "qi"-punkter. Dessutom produceras "qi" i akupunkterna av meridianerna, som i sin tur genereras av de inre organen. Maten i mjälten och magen, tillsammans med syre från lungorna, ger upphov till "qi" i de inre organen.

För att uppnå balans och harmoni i kroppen utnyttjar akupunktur en metod för att reglera meridianerna och de inre organen genom att justera "qi" i akupunkterna. Å andra sidan reglerar kinesisk örtmedicin "qi" i de inre organen för att uppnå samma mål.

Intressant nog kan Qigong-massage användas för att samtidigt justera "qi" i akupunkter och inre organ, vilket bidrar till att balansera yin och yang i kroppen. Denna holistiska synsätt på "qi" och dess roll i kroppen har gett upphov till en rad olika metoder inom traditionell kinesisk medicin.

Qi Gong practice

Besök oss

KONTAKT

Tel: +46 72 2780 860
E-post: info@yongskinesiskamedicin.se

ADRESS

Yongs Kinesiska Medicincentrum
Odinsgatan 20C,
41103, Göteborg

LÄNKAR

FAQ

Blog

Följ Oss

VI TAR EMOT