Qigong Massage och Tui Na Massage

QI

Karaktären "Qi" som utgör den första delen av Qigong är ett svårt ord att översätta. Qi är ett koncept från traditionell kinesisk kultur som grovt betyder vital energi, information, andetag eller anda. "Qi" är den livsenergi eller kraft som människor och alla varelser har. Kinesisk medicin anser att Qi är den första skyddslinjen för människokroppen. Qi är koncentrerad i kroppen för att skydda organen och distribueras på hudytan för att förhindra invasion av yttre patogener och för att undvika sjukdomar.

"Qi" är ett av de grundläggande koncepten i traditionell kinesisk medicin. "Qi" är den grundläggande energin för livslånga aktiviteter. "Qi" är dold i blodet. Det kan springa utanför blodkärlen och kan koncentreras i akupunkten. Det ger näring åt huden och benen och kan användas för att reparera vävnader och organ och motstå yttre hot mot hälsan.

"Qi" körs och stannar i akupunkten. Akupunkten kallas också "qi" -punkter. "Qi" i akupunkten produceras av meridianerna och "qi" i meridianerna produceras av de inre organen. "Qi" i de inre organen kommer från maten i mjälten och magen samt syret i lungorna. Akupunktur reglerar meridianerna och de inre organen genom att reglera "qi" i akupunkten. Den kinesiska örtmedicinen reglerar meridianerna och de inre organen genom att reglera "qi" i de inre organen. Qigong-massage kan samtidigt justera "qi" i akupunkten och inre organ, och uppnå balansen mellan yin och yang i kroppen.

QI GONG

Den andra karaktären i qigong, "gong", betyder odling eller behärskning. Gong kan också översättas till extraordinär prestation/arbete eller träning. Qigong översätts ibland som "vital energiodling" eller "bemästra din energi." Att öva "qigong" betyder att du tränar din livsenergi.
Qigong (uttalad chee-gong) är en forntida kinesisk tränings- och läkningsteknik som involverar meditation, kontrollerad andning och rörelseövningar. Qigong utvecklades i Kina som en av fem huvudmetoder inom traditionell kinesisk medicin med syfte att förebygga samt behandla sjukdomar.

Det finns många former av qigong som praktiseras över hela världen. Vissa av dessa former involverar andning och meditation för att främja andlighet och hälsa medan andra är mer kraftfulla och inkluderar Health Qigong och Tai Chi.

Qigong massage

Qigong massage är en kinesisk medicinsk behandlingsmetod som kombinerar Qigong och TuiNa massage. Jämfört med konventionell massageterapi har Qigong massage en bättre läkande effekt och mer omfattande indikationer. Qigong-massage är en av de äldsta behandlingarna, den har en historia på mer än 2 000 år och en mycket solid teoretisk och emperisk grund. Qigong-massage används för att förbättra hälsan, bromsa åldrandet och behandla olika sjukdomar, det är en bred och djupgående rehabiliteringsvetenskap och grunden för många andra populära massageterapier.

Qigong-massage kräver att terapeuten har en djup qigong-bakgrund, en långsiktig praktik av Qigong, och kan kontrollera driften av "qi" och skickligt behärska massage-färdigheterna. Under massageprocessen kan terapeuten ofta känna "qi" -operationen i patientens kropp och därmed känna till sjukdomens källa. På denna basis utförs massagebehandling för att uppnå syftet med behandlingen.

Tui Na massage

Som en mycket viktig och forntida behandlingsteknik i traditionell kinesisk medicin är deep tuina massage en icke-farmaceutisk naturlig fysisk terapi. Massören använder olika metoder som att trycka, hålla, pressa, gnugga, klämma och peka för att uppnå syftet att upprätthålla hälsa, reglera kroppsbalansen och behandla sjukdomar.

Besök oss

Kontakt

Yongs Kinesiska Medicincentrum,
Odinsgatan 20C,
41103, Göteborg
TEL:0722780860
Epost: info@yongskinesiskamedicin.se